Belegger is op zoek naar rendement in renteloze wereld. Asset Allocatie: waaruit bestaat het totale vermogen?

Zorgvuldig advies vermogensopbouw… Adviseur moet af van klassieke Asset Allocatie! Kluwer, augustus 2016 Artikel in Vakblad Financiële Planning Vermogende particulieren zijn op zoek naar rendement in een renteloze wereld. In hun zoektocht staan zij open voor alternatieven, naast de traditionele beleggingsmix. In hoeverre wordt rekening gehouden met alle vermogensbestanddelen…

Belegger en ondernemer op weg naar samen beter investeren!

Zorgvuldig advies vermogensopbouw… private lending Kluwer, mei 2016 Artikel in Vakblad Financiële Planning Vermogende particulieren zijn op zoek naar rendement op hun vermogen. De rente staat momenteel zo laag dat sparen zelfs een negatief rendement kan opleveren. Ook de verwachte rendementen op obligaties zijn laag. Ondanks dat de rente laag…

Samen op weg naar betere beleggingsbeslissingen…

Zorgvuldig advies vermogensopbouw… Kluwer, februari 2016 Artikel in Vakblad Financiële Planning Rendement & risico, volatiliteit, standaarddeviatie, efficiënte grenslijn, moderne portefeuille theorie, Asset allocatie, risicoprofiel en de bekendevragenlijsten zijn de klassieke theoretische begrippen bij beleggen. Maar de laatste tijd horen en lezen we gelukkig steeds meer over beleggersgedrag: Behavioral finance, biases,…

Where to live? (2) Vermogen out of the box! VFP Vakblad Financiële Planning

De afgelopen jaren hebben wij veel Nederlanders beurzen en congressen zoals Second Home of de Emigratiebeurs zien bezoeken, met de vraag Where to live? in het achterhoofd. Hierbij merken wij dat aan de vraag waar men in de toekomst wil leven, steeds vaker financiële of fiscale afwegingen ten grondslag liggen….

Where to live? (1) Onroerend goed en belastingen VFP Vakblad Financiële Planning

Bij vermogensplanning speelt belastingheffing, de vermogensrendementsheffing, mede door de lage rente en in het rendementsvraagstuk een belangrijke rol. Belastingen hebben immers een negatieve invloed op het rendement en dus uiteindelijk ook of de doelstellingen uit het financiële plan gerealiseerd kunnen worden. De vraag bij klanten en adviseurs is of…

Provisieverbod wat merkt de klant?

Zorgvuldig advies vermogensopbouw…Provisieverbod Kluwer, januari 2015 Artikel door  San Lie, Hoofd Research Morningstar Benelux en Robert van Beek Met de introductie van het provisieverbod op beleggingsfondsen per 1 januari 2014 is de beleggingswereld  volop in beweging gekomen. In Nederland hebben directe betalingen (van klant aan dienstverlener) de plaats ingenomen…

Wat betekent de rente echt voor mij?

Wat betekent de lage rente echt voor mij? U moet inmiddels steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen over uw financiële toekomst. De rente staat laag en misschien moet u iets doen. Maar misschien ook niet! De negatieve rente zorgt voor vragen die op het bordje van financial planner terecht komen. Wat brengt de…

Klantprofiel in HD of 3d: Planning + Vermogensregie!

Zorgvuldig advies vermogensopbouw…Vermogensregie Kluwer, april 2014 artikel door  Robert van Beek en Emile van Dun Zorgvuldig advies vermogensopbouw is al sinds 2010 een speerpunt van de AFM. AFM heeft een marktbreed onderzoek uitgevoerd.  Algehele conclusie van dit onderzoek is helaas: “Het advies in het kader van vermogensopbouw is nog steeds onder de…

Zorgvuldig advies vermogensopbouw

Als we praten en communiceren over risico, rendement en kosten… Kluwer, september 2015 artikel door Maaike Tienkamp, www.iexgeld.nl en Robert van Beek Hoe helpt u een klant bij het maken van de beste beleggingskeuze? Op de vooravond van MiFID II   geven we financieel planners en adviseurs die met vermogen…